Betegnelser – i det følgende benyttes disse betegnelser:

 

 • Fra og med januar 2015 indgår Odenresor i Resecentrumgruppen-koncernen som et led i at udvikle en rejsekoncern med samlede styrker og kompetencer inden for online, rejsebureau og arrangørvirksomhed.
 • Resecentrum i Stockholm AB, med organisationsnummer 556460-0491, betegnes som RCG.
 • Odenresor AB, med organisationsnummer 556065-5770, betegnes som RCG.
 • den enkelte rejsende, dennes forælder eller værge, hvis den rejsende er under 18 år, eller fuldmægtig, som køber den rejsendes billet(ter), betegnes som den rejsende.
 • at købe en eller flere pladser på et eller flere fly eller hoteller, for hvilke betalingen foretages samlet efter den endelige bekræftelse fra den rejsende, betegnes som at booke eller booking.
 • en eller flere pladser på et eller flere fly eller hoteller, der købes ved at booke plads(er), betegnes som bookingen.

 

 

 

 

Ansvarsfrihed i forbindelse med rejsens udførelse

RCG fungerer kun som formidler af flybilletter, hoteller og udlejningsbiler. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ændringer i tidsplaner, aflyste fly, mistet bagage eller andre hændelser, der har med flyrejsens udførelse at gøre. Sådanne hændelser er alene de respektive flyselskabers ansvar. Derfor skal eventuelle krav, der opstår som følge heraf, rejses direkte over for det pågældende flyselskab. Vi er ikke ansvarlige for problemer med bookede hotelovernatninger og udlejningsbiler, der ikke er forårsaget af fejl eller mangler i forbindelse med formidling af tjenesten.

 

Den rejsende har ansvaret for inden købet at sætte sig ind i rejsebetingelserne og forpligter sig til

 • Ved booking af billetter at oplyse korrekt e-mailadresse og telefonnummer, som kan bruges hele døgnet.
 • Regelmæssigt at holde øje med den e-mailadresse, den rejsende har oplyst ved booking, da al korrespondance fra RCG til den rejsende sker via e-mail.
 • At kontrollere, at alle den rejsendes for- og efternavne i bookingen er stavet på samme måde som navnene i passet, inden betalingen foretages.
 • At kontrollere, at ud- og hjemrejsedatoerne stemmer overens med den rejsendes ønsker, inden den rejsende foretager en booking.
 • Den rejsende har ansvaret for at tegne en passende rejseforsikring.
 • Straks at kontakte RCG, hvis den rejsende ikke har modtaget bekræftelsen via e-mail inden for få minutter efter booking.
 • At kontrollere, at alle oplysninger er korrekte, så snart den rejsende har modtaget bekræftelsen via e-mail, og i tvivlstilfælde straks underrette RCG.
 • Løbende at kontrollere flytider og eventuelle ændringer i tidsplanen for både ud- og hjemrejse ved at følge linket i den rejsendes bekræftelsesmail eller direkte via flyselskabet, hvis det ikke er muligt at kontrollere flytiderne via dette link.
 • At kontrollere hos det pågældende flyselskab, hvilken lufthavnsterminal afrejsen sker fra.
 • At kontrollere visumreglerne for slutdestinationen og eventuelle mellemlandinger.
 • At kontrollere inden rejsen, hvilke vaccinationer der er nødvendige.
 • At kontrollere pasregler og udløbsdatoen i den rejsendes pas, da nogle lande kræver, at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsen.
 • At gøre sig bekendt med de strengere pasregler og krav om maskinlæsbare pas ved rejser til og/eller via USA/Canada. Den amerikanske og den canadiske ambassade ved, hvilke regler der gælder, og kan besvare eventuelle spørgsmål.
 • At ansøge om indrejsetilladelse senest 72 timer inden planlagt indrejse ved rejser til og/eller via USA/Canada.
 • At kontrollere, om det flyselskab, den rejsende booker billetten hos, tillader unge under 18 at rejse alene. 

 

 

 

Booking af flybilletter

 

 

 • Prisændringer/tekniske fejl 

RCG tager forbehold for tekniske fejl og prisændringer, der ligger uden for vores kontrol. Vi forbeholder os ret til inden 24 timer at kontakte den rejsende med eventuelle ændringer af en gennemført booking. Hvis der opstår tekniske problemer op til en weekend eller i en weekend, kontakter vi den rejsende den følgende hverdag. RCG forbeholder sig ret til at annullere reservationen ved tekniske problemer og prisændringer, der ligger uden for vores kontrol, og som ikke er forårsaget af fejl eller mangler i formidling af tjenesten. Hvis det sker, underrettes den rejsende via e-mail.

 

 • Spædbørn (infant)

Til børn, der ikke er fyldt to år, kan der bookes spædbørnsbilletter (Infant). I så fald får barnet ikke sit eget sæde, men skal sidde på skødet af en voksen. Denne regel gælder for hele rejsen. Det vil sige, at barnet ikke må være fyldt to år, inden rejsen er afsluttet. Hvis barnet fylder to år under rejsen, skal der bookes børnebillet (Child) til hele rejsen.

  • RCG refunderer ikke eventuelle omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med booking, hvor der oprindelig er booket forkert billettype/forkerte billettyper.
  • RCG garanterer ikke, at ønsker om f.eks. babymad og babyvugge på flyet kan opfyldes, da flyselskaberne efterfølgende kan foretage ændringer.

 

 • Børn

Der kan til børn, som er fyldt to år, men som endnu ikke er fyldt 12 år, bookes børnebilletter, hvor barnet hos nogle flyselskaber får billet med rabat. Børn, der opfylder kravet, får altid deres eget sæde. Denne regel gælder for hele rejsen. Det vil sige, at barnet ikke må have nået aldersgrænsen, inden rejsen er afsluttet. Hvis barnet under rejsen bliver ældre end aldersgrænsen for "børn", skal der bookes voksenbillet (Adult) til hele rejsen.

  • RCG refunderer ikke eventuelle omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med booking, hvor der oprindelig er booket forkert billettype/forkerte billettyper.
  • RCG garanterer ikke, at ønsker om f.eks. babymad på flyet kan opfyldes, da flyselskaberne efterfølgende kan foretage ændringer.
 • Uledsagede børn

RCG formidler ikke billetter til uledsagede børn. Børn under 18 år skal bookes sammen med en voksen. Nogle lande og flyselskaber tillader ikke indrejse i landet for uledsagede børn under 18 år.

Det er den rejsendes eget ansvar at kontakte flyselskabet om hele sin booking. Den rejsende bærer også selv ansvaret for problemer, der kan opstå som følge heraf.

 

 • Bagage 

RCG er ikke ansvarlig for bagageomkostninger, der ikke er inkluderet i billetprisen. Eventuelle forsinkelser eller beskadiget bagage skal straks indberettes til flyselskabets repræsentanter i lufthavnen.

 

 • Specialbagage

   
  RCG kan, hvis den rejsende ønsker det, hjælpe med at booke specialbagage og sende ønsket til flyselskaberne i henhold til RCG's gældende prisliste.
  • RCG kan kun hjælpe den rejsende med at sende en forespørgsel og kun i forbindelse med følgende specialbagage: kørestole, snowboards, golftasker, cykler.
  • RCG påtager sig intet ansvar for at ansøge om anden specialbagage ud over ovennævnte.
    
  • RCG har ingen indflydelse på flyselskabernes beslutninger om bekræftelse af specialbagage og/eller andre ønsker fra den rejsende.
    
  • Andre bagagepriser, der ikke er inkluderet i prisen for flybilletten, betales af den rejsende selv direkte til flyselskabet i lufthavnen.
    
  • RCG håndterer ikke forespørgsler om hunde, katte eller andre dyr.


    
 • Mistet/beskadiget bagage
   

   

Det er i henhold til Montreal-konventionen altid det flyselskab, den rejsende har købt billet hos og rejst med, der skal betale erstatning til den rejsende.

RCG påtager sig intet ansvar i sådanne tilfælde og vil hverken erstatte eller fungere som mellemled mellem den rejsende og flyselskabet.

 

       

 • Skiftetid ved mellemlanding
   

  Rejser, der er booket via RCG, har godkendte skiftetider ved flyskift. Skiftetiden ved mellemlandinger beregnes af flyselskaberne. Hvis en flystrækning rammes af forsinkelse (gælder kun for gennemgående billetter), er flyselskaberne forpligtet til at hjælpe den rejsende til slutdestinationen.

  Ved booking af separate billetter har flyselskaberne intet ansvar for forsinkelser, der kan føre til mistede tilslutningsfly. Det er derfor den rejsendes ansvar at kontrollere, at skiftetiden ved flyskift er tilstrækkelig i henhold til flyselskabernes og lufthavnenes krav.

   
 • Dobbeltbooking
   

  Det er den rejsendes ansvar at sikre, at eventuelle dobbeltbookinger afbestilles, uanset hvor de er foretaget. Ellers risikerer den rejsende, at flyselskabet annullerer dobbeltbookingen uden varsel. RCG er ikke ansvarlig for flyselskabernes annullering af bookinger eller manglende refundering i den forbindelse.

   
 • Skatter og afgifter

   
  Billetprisen vises inklusive flyafgifter. Ved afrejse fra nogle lufthavne skal der betales en passagerafgift kontant. Det er den rejsendes ansvar at kontrollere disse oplysninger.

   
 • Bonuskort

   
  Du kan tilføje dit bonuskort, når du booker, samtidig med at du udfylder dine personlige oplysninger.

  • Vi formidler kun dine oplysninger og er ikke ansvarlige for registreringen af bonus hos de pågældende flyselskaber.
  • Alle flybilletter og flybilletter, der involverer en kombination af forskellige flyselskaber, udløser ikke automatisk bonus. Dette undersøges direkte hos flyselskabet og er ikke noget, vi har indflydelse på.


    
 • Transport mellem lufthavne og hoteller til overnatninger
   

  Afhængigt af hvilket flyselskab og hvilken rejseplan den rejsende vælger at booke, kan der forekomme transport mellem forskellige lufthavne og overnatninger.

  • Den rejsende bærer ved lufthavnsskift selv omkostningerne til transport mellem forskellige lufthavne. Dette er ikke inkluderet i billetprisen.
    
  • Hvis den rejsende har booket en rejse med overnatning under rejsen, har den rejsende selv ansvaret for at booke og betale for logi og transport til og fra hotellet. Dette er ikke inkluderet i billetprisen.

 

 • To enkeltrejser

   
  Rejser mærket "To enkeltrejser" består af to enkeltrejser. Selv om strækningerne er booket samtidig, er de uafhængige af hinanden. Det betyder, at hver strækning behandles separat i tilfælde af annullering, ændringer, ændringer i tidsplanen og andre trafikforstyrrelser som f.eks. strejker. De enkelte flyselskabers regler er gældende.
   
 • Fortrydelsesret
   

Fortrydelsesretten gælder ikke for transport i henhold til fjernsalgsloven. Vi har heller ikke en 24 timers-regel, vi kan anvende i forbindelse med vores bookinger. Når betalingen er gennemført, og billetten er udstedt, har vi ingen mulighed for at ændre billetten, men skal overholde flyselskabernes ombookings-/afbestillingsregler.

 

Elektronisk billet (e-billet)
 

RCG sender efter gennemført booking en elektronisk billet (e-billet) via e-mail. Denne skal medbringes på rejsen. Mailen med e-billetten indeholder alle vigtige oplysninger som f.eks. bookingreference, flynummer og rejsetider. Denne mail indeholder også en rejseplan, der skal kontrolleres før og under rejsen, da de aktuelle flytider og eventuelle ændringer i tidsplanen fremgår af denne rejseplan.

Flybilletter skal benyttes i kronologisk rækkefølge, og ingen strækninger kan udelades. Hvis den rejsende udebliver fra en strækning, "no-show", kan flyselskabet annullere de resterende strækninger.
RCG har ingen indflydelse på disse regler.

Billetter med separate bookingnumre og bookinger bestående af to sammensatte enkeltrejser (se one-way one-way) håndteres altid uafhængigt af hinanden som individuelle billetter.
RCG er ikke ansvarlig for mistet tilslutningsfly eller manglende refundering af separate billetter ved ændringer i tidsplaner, forsinkelser eller aflyste fly.

 

 • Flytider

   
  Alle oplyste flytider er lokale. Flytiderne på bekræftelsen, kvitteringen og mailen med e-billet er statiske i forhold til den oprindelige booking, og flytiderne kan ændres med kort varsel.
  Det er den rejsendes ansvar at kontrollere den rejseplan, den rejsende har adgang til via mailen med e-billet for de aktuelle flytider.
  Flyrejsen
   

  Den rejsende har selv ansvaret for at møde op i lufthavnen i tide til check-in.

  Den rejsende skal kontrollere check-in-tiderne direkte hos flyselskabet.

  Vores anbefalinger vedrørende check-in-tider kan læses ved at følge dette link >>Check-in<<

   
 • Ændringer i tidsplaner

   
  Flyselskabet kan med kort varsel ændre flytider og aflyse fly. Det har RCG ingen indflydelse på.
   
  • Hvis ændringen i tidsplanen sker i god tid inden afrejse, kan der sendes en ny tidsplan med aktuelle oplysninger til den e-mailadresse, der blev oplyst ved bookingen. Hvis den rejsende ikke kan acceptere ændringen i tidsplanen, skal RCG informeres om dette inden for 48 timer efter afsendelse af meddelelsen om ændringen. Hvis ændringen sker efter afrejse, er det vanskeligt for RCG at informere om det. Det er den rejsendes ansvar at holde sig underrettet om den korrekte tidsplan for ud- og hjemrejse.
    
  • I de tilfælde, hvor flyselskabet tilbyder refundering på grund af en ændring i tidsplanen, opkræver RCG et administrationsgebyr i henhold til de gældende servicegebyrer. >>Servicegebyrer<<
    
  • Hvis du har booket en rejse bestående af to enkeltrejser (se To enkeltrejser), og tidsplanen ændres på en af dine strækninger, er det ikke tilladt af den grund at ændre eller afbestille den anden strækning. Det skyldes, at billetterne er uafhængige af hinanden. De enkelte flyselskabers regler er gældende.
    
  • RCG kan ikke holdes ansvarlig, hvis der på eller i nærheden af rejsemålet indtræffer strejker, miljøkatastrofer, krigshandlinger eller andre indgribende hændelser, der betyder, at den planlagte rejse ikke kan gennemføres. RCG fungerer kun som formidler og er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i tidsplaner og/eller aflyste fly.
    
  • Ændring af flytider berettiger ikke til prisnedsættelse, erstatningsrejse, skadeserstatning eller anden kompensation fra RCG
    
  • Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere flytiderne i forbindelse med eventuelle tilslutningsfly og hjemrejse ved at følge med i sin rejseplan, som den rejsende finder i mailen med e-billetten fra RCG. 
  • Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, om de fly, den rejsende har købt billetter til, eventuelt ændres.
  • RCG er ikke ansvarlig for at informere den rejsende om ændringer i tidsplaner.
    
  • Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, om de fly, den rejsende har købt billetter til, eventuelt ændres/aflyses.
    
  • Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder som passager her >> LINK <<


    
 • Aflyste fly

   
  • Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, om de fly, den rejsende har købt billetter til, eventuelt ændres.
  • Hvis du har booket en rejse bestående af to enkeltrejser (se To enkeltrejser), og en af dine strækninger aflyses, er det ikke tilladt af den grund at ændre eller afbestille den anden strækning. Det skyldes, at billetterne er uafhængige af hinanden. De enkelte flyselskabers regler er gældende.
    
  • RCG er ikke ansvarlig for aflysninger på grund af miljøkatastrofer, krigshandlinger, strejker eller andre indgribende hændelser, der åbenlyst indebærer en risiko for flyvninger eller fare for den rejsende inden eller under rejsen.
    
  • Hvis flyselskabet aflyser en rejse, gælder flyselskabets betingelser i henhold til forordning 261/2004.
    
  • Flytiderne på bookingbekræftelsen er foreløbige. Flyselskabet kan aflyse fly uden at underrette RCG. Dette kan sommetider ske med kort varsel.
    
  • Hvis flyselskabet aflyser flyrejsen på grund af en uforudsigelig hændelse (force majeure), vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 595 DKK pr. person ved en refundering.
  • Den rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, om de fly, den rejsende har købt billetter til, eventuelt aflyses.
    
  • RCG er ikke ansvarlig for at informere den rejsende om aflyste fly.
    

Pas og visum

 

 • Den rejsende har ansvaret for at have et gyldigt pas, visum og/eller indrejsetilladelse til slutdestinationen.
   
 • Den rejsende har ansvaret for at have eventuelle visa ved mellemlandinger/overnatninger/lufthavnsskift.
   
 • Ved rejser til nogle lande er der særlige bestemmelser om bookede returbilletter. Det er den rejsendes ansvar at kontrollere dette hos de respektive landes ambassade og de pågældende flyselskaber.
   
 • Det er vigtigt, at den rejsende kontrollerer, at pas, visa og transitvisa opfylder både landenes og flyselskabernes krav.
   
 • RCG anbefaler, at passet altid medbringes på alle rejser.
   
 • Alle rejser til eller via USA kræver en godkendt indrejsetilladelse (ESTA) og et maskinlæsbart pas.
   
 • Passagerer, der ikke opfylder kravene til en indrejsetilladelse (ESTA), skal kontakte den amerikanske ambassade for at få visum.
   
 • RCG fralægger sig ansvaret for at informere den rejsende om disse forhold eller udarbejde en ansøgning for den enkelte rejsende.
   
 • Det er den rejsendes eget ansvar at afklare, hvad der gælder for den rejsende, ved at kontakte den amerikanske ambassade her.
   
 • Den rejsende har selv ansvaret for eventuelle indrejseforbud og/eller omkostninger som følge af mangler i ovennævnte formaliteter.

 Vaccination og forsikring

 I nogle lande kan vaccination og/eller forsikring og andre formaliteter være påkrævet.

 • Den rejsende har selv ansvaret for at finde ud af, om sådanne formaliteter er nødvendige for at rejse til det land, den rejsende planlægger at besøge.
   
 • Eventuelle omkostninger i forbindelse med ovenstående betales af den rejsende og er ikke inkluderet i billetprisen.   

Rejseforsikring

RCG formidler rejseforsikringer i samarbejde med Solid AB. Kontakt vedrørende forsikringen henvises direkte til Solid.
 
www.solidab.se

 Forsikringsbetingelserne finder du ved at følge linkene herunder.

Ombookinger/Afbestillinger
 

Ændringsbar billet 

Flybilletter kan ifølge flyselskabets regler som regel ikke ombookes eller refunderes. Hvis du køber produktet ændringsbar billet hos os, kan du ombooke uanset flyselskabets regler.

Ændringsbar billet er RCG's eget produkt, og det betyder ikke nødvendigvis, at flybilletterne kan ombookes hos flyselskaberne. Al ombooking med produktet ændringsbar billet skal derfor ske via vores kundeservice. Tjenesten er personlig og kan ikke overdrages.

Tjenesten skal købes og betales, samtidig med at rejsen bookes, og den kan ikke tilføjes senere. Ved ombooking skal den rejsende kontakte RCG's kundeservice telefonisk. Ombooking skal ske i vores åbningstider og mindst 24 timer inden den oprindelige afrejse. Ved ombooking skal rejsen være afsluttet senest et år efter den oprindelige booking.

Ingen ombooking er gennemført, før RCG har bekræftet den via e-mail. Produktet tilbydes kun ved flybookinger.

RCG er ikke ansvarlig for ombookinger, der ikke er gennemført, fordi den rejsende ikke er kommet i kontakt med vores kundeservice. Produktet ændringsbar billet giver mulighed for ombooking af flyrejsen i det omfang, der er plads på samme prisniveau. Hvis der ikke er plads på samme prisniveau som den oprindelige billet, men ændringen kan foretages til en dyrere pris, skal den rejsende selv betale prisforskellen og eventuelle yderligere gebyrer i forbindelse med ombookingen. Ombookingen kan kun ske med det samme flyselskab, som skulle have udført den oprindelige transport.

 Med RCG's produkt ændringsbar billet kan du: Ændre ud- og hjemrejsedatoen. Få hjælp til gratis ombooking af din flybillet uanset flyselskabets regler*

*På samme prisniveau med det valgte flyselskab.

Ændringsbar billet:
 

 • Kan ikke tilføjes efterfølgende.
 • Det er ikke muligt at ændre destination, hverken på ud- eller hjemrejse.
 • Tjenesten giver ikke mulighed for ændring eller rettelse af navne.
 • Ved ombooking er RCG ikke ansvarlig for eventuelle tillægstjenester, der kan være købt direkte hos flyselskabet.
 • Det er kun tilladt at ombooke billetten én gang, hvorefter tjenesten anses for at være brugt.
 • Det er ikke tilladt at ombooke billetten med et såkaldt "stop over".
 • Flystrækningerne skal benyttes i den rækkefølge, de oprindeligt er booket til.
 • Tjenesten er personlig og kan ikke overdrages.
 • Det er ikke tilladt at opgradere billetten til et højere prisniveau på samme afgang.
 • Ved ombooking skal rejsen være afsluttet senest et år efter booking.
 • RCG tager forbehold for, at fly kan være fuldt bookede, så ombooking ikke er mulig.
   
 • Hvis ændringen betyder, at en rejsende ikke længere er berettiget til en specialpris (f.eks. spædbarn), betaler den rejsende prisforskellen til den nye billet.
   
 • Produktet ændringsbar billet refunderes ikke, hvis billetten afbestilles.
   
 • RCG er ikke ansvarlig for visumoplysninger, hvis rejsen forlænges.


   

Overdragelse

Flybilletter er personlige og kan ikke overdrages eller ombookes til en anden rejsende.

Ændring eller afbestilling

  • Billetten udstedes, i forbindelse med at betalingen bekræftes. BEMÆRK! Hvis du vælger betalingsmetoden Faktura eller Delbetaling via Klarna, bliver bookingen bindende, når du accepterer betalingsbetingelserne, selv om du ikke har foretaget betalingsoverførslen til Klarna.se

        Billetten kan, i samme øjeblik den er booket og i overensstemmelse med flyselskabernes strenge regler, hverken refunderes eller ombookes.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • Ombooking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ombooking skal ske senest 24 timer før afrejse på enten oprindelig booking eller ombooking, afhængigt af hvad der kommer først. Ombookingen er ikke gennemført, før ombookingsomkostningerne er betalt, og RCG har sendt en ny billet.

RCG refunderer aldrig delvist brugte billetter.

 •  I de få tilfælde, hvor billetter, der er købt via RCG's hjemmeside, kan ombookes, sker det mod betaling af et gebyr til RCG.        

Udeblivelse fra udrejse ("No Show")

  • Ved booking af returbilletter kan den rejsende ikke fravælge udrejsen for kun at bruge hjemrejsen. Hvis udrejsen ikke benyttes, kan flyselskabet annullere hele bookingen uden nogen som helst refundering af bookingomkostningerne.

o Den rejsende har ansvaret for at møde op i tide ved check-in.

o RCG er ikke ansvarlig for at hjælpe den rejsende med at booke returbilletter ved udeblivelse fra udrejse.

o Det er den rejsendes ansvar at kontrollere det pågældende flyselskabs no show-politik, hvis den rejsende ønsker at benytte hjemrejsen. 

Refundering

 
Al refundering sker fra leverandøren, og RCG har ingen indflydelse på behandlingstiderne, der kan variere fra 4 til 10 uger. Tiden kan forlænges afhængigt af flyselskabets behandlingstider. RCG refunderer ikke gebyret for afbestillingsforsikring, servicepakker eller tidligere betalte gebyrer og afgifter. Refunderingsgebyrer fremgår af RCG's >>Servicegebyrer<<

 

Afbestillingsforsikring

Følg linket for at se betingelserne for >>Afbestillingsforsikring<<

 

 • Hotelbooking

Hoteller

Oplysningerne på RCG's hjemmesider leveres direkte af hotelleverandøren. Stjernevurderinger er en samlet bedømmelse af et hotels kvalitet, service og faciliteter i overensstemmelse med en international bedømmelse, der kan afvige fra de standarder, skandinaver generelt er vant til.

  • Morgenmad er normalt ikke inkluderet i prisen, når den rejsende booker et hotel via RCG's hjemmeside. Oplysninger om morgenmad, der eventuelt kan være inkluderet, findes i den bekræftelse, der sendes til den rejsende via e-mail.
  • Eventuelle ændringer i bookingen foretaget af hotellet giver ikke ret til erstatning eller kompensation fra RCG. Hvis det sker, skal det dokumenteres med en skriftlig redegørelse fra hotellet. Redegørelsen skal også indeholde navn og telefonnummer på hotellets repræsentant. Oplysningerne indgår derefter i en eventuel reklamation til hotelleverandøren.
  • RCG kan ikke garantere værelsestyperne twin og double, som man imidlertid kan udtrykke ønske om.
  • Billederne på RCG's hjemmeside viser ikke nødvendigvis det værelse, der bookes. Det værelse, den rejsende får hos RCG, er altid et standardværelse, medmindre andet er angivet.
  • Den rejsende har selv ansvaret for at undersøge hotellets standard i detaljer.
  • RCG tager forbehold for ændringer i hotellernes faciliteter.

 

Hoteller i Nordamerika

I Nordamerika kan tre- og firesengsværelser betyde to "King Size"-senge, der bruges af henholdsvis tre eller fire personer.


  • Den rejsende skal selv finde information om værelsets/værelsernes indretning.

 

Reklamationer

 • Henvendelser om eventuelle problemer eller kritisable forhold under rejsen skal af den rejsende rettes direkte til leverandøren (flyselskab, biludlejningsfirma, hotel osv.).
 • Hvis der kræves dækning af meromkostninger, skal der vedlægges kvitteringer og skriftlig bekræftelse af eventuel aftale mellem den rejsende og leverandøren.
 • Hvis den rejsende modtager erstatning eller kompensation direkte fra leverandøren, bortfalder retten til efterfølgende erstatning normalt.
 • Reklamationer, hvor der ikke ydes erstatning eller kompensation under rejsen fra leverandøren, sendes direkte til RCG med henblik på udredning.
 • Reklamationer skal sendes til RCG senest 2 måneder efter hjemkomst.
 • RCG’s behandlingstid for reklamationer er ca. 2 måneder fra den dato, hvor den rejsende sender et erstatningskrav til RCG. 

Betaling/priser

Vores priser er baseret på direkte betaling til Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB og Klarna Konto

 

Betalingsmetode

  • Betaling  RCG tager imod betaling med betalingskort/kreditkort, via bankoverførsel og mod faktura/delbetaling.   Bemærk, at alle betalingsmetoder er bindende, når du har truffet dit valg.

 

  • Bankoverførsel       RCG tager imod betaling via Handelsbanken, Nordea, Swedbank og SEB.

 

  • Kortbetaling       RCG tager imod betaling med Visa, Mastercard og Eurocard.

  • Faktura   RCG tilbyder i samarbejde med Klarna betaling mod faktura.

Betalingsbetingelserne er 14 dage. Aftalen træder i kraft, så snart bestillingen er gennemført, og den rejsende har klikket på "Betal". Rejsen betragtes i disse tilfælde som fuldt betalt, og den rejsende har derfor ikke mulighed for at afbestille rejsen i henhold til de generelle betingelser. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Der gennemføres i forbindelse med købet en kreditvurdering, som i nogle tilfælde indebærer, at der indhentes kreditoplysninger. Der opkræves et ekstra gebyr på 99 DKK inkl. moms, hvis faktura vælges som betalingsmetode.

    Betingelser for Klarna Faktura

•Delbetaling 

  RCG tilbyder i samarbejde med Klarna delbetaling over op til 36 måneder. Aftalen træder i kraft, så snart bestillingen er gennemført, og den rejsende har klikket på "Betal". Rejsen betragtes i disse tilfælde som fuldt betalt, og den rejsende har derfor ikke mulighed for at afbestille rejsen i henhold til de generelle betingelser. Når der vælges delbetaling, skal personnummer eller CVR-nummer oplyses. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Der gennemføres i forbindelse med købet en kreditvurdering, som i nogle tilfælde indebærer, at der indhentes kreditoplysninger.

    Betingelser for Klarna Konto
 

 

 

Der kan ikke betales med American Express, Diners Club og Maestro.


 

 • Betalingssvindel

RCG forbeholder sig ret til:

 • I undtagelsestilfælde ikke at acceptere udenlandske kreditkort og at afvise kortkøb, hvis der er mistanke om svindel.
 • At kræve betalingsidentifikation, hvis der er mistanke om en forbrydelse.

           At politianmelde alle former for kortsvindel.

 

 

Persondataforordningen GDPR 

 

RCG og Odenresor overholder Persondataforordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation), der erstattede personuppgiftslagen (PUL) den 25. maj 2018. Du giver ved at købe en tjeneste/et produkt eller registrere dine personoplysninger hos os samtykke til, at vi må behandle personoplysningerne til de angivne formål.

 

Med personoplysninger menes alle oplysninger om en person, der opbevares i en eller anden form. Dette omfatter navn, fødselsdato, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, faktura, kontooplysninger og andre oplysninger, du giver om dig selv og dine medrejsende.

 

De personoplysninger, du giver til RCG og Odenresor på hjemmesiden, bruges til at sikre levering af den tjeneste, du har bestilt, opretholdelse af et højt serviceniveau, administration, tilbud til dig om efterspurgte produkter og tilbud om egne eller lignende produkter.

 

Personoplysningerne kan bruges til statistik, forbedring af hjemmesidens indhold og opdatering af vores databaser. Her kan du læse mere om formålet med behandling af personoplysninger. (GDPR)

 

Ved booking/køb gives der samtykke til at modtage nyhedsbreve fra RCG/Odenresor. Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve, kan du afmelde dem øverst i nyhedsbrevet.

 

Kontooplysninger i forbindelse med betaling af vores tjenester/produkter behandles kun med det formål at gennemføre dit køb og videregives kun til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere din betaling og til debitering af booking.

 

RCG og Odenresor er en del af en koncern, hvor Resecentrum Gruppen er moderselskab. RCG og Odenresor forbeholder sig ret til frit at behandle og overføre oplysningerne inden for koncernen. RCG og Odenresor forbeholder sig ret til frit at overføre oplysningerne til tredjepart i forbindelse med salg eller køb af selskaber eller aktiver, eller hvis Resecentrum Gruppen, et andet selskab i koncernen eller aktiver i koncernen erhverves af tredjepart, og personoplysningerne er en af de overdragne aktiver. De tredjeparter, der kan modtage oplysningerne, vil primært være aktører, som tilbyder tjenester/produkter, der ligner RCG's og Odenresors.

 

Oplysningerne deles med vores samarbejdspartnere som f.eks. flyselskaber og andre, som agerer på RCG's vegne.

 

Vi kan blive nødt til at videregive oplysninger til tredjeparter for at overholde en retlig forpligtelse, eller hvis det kræves i henhold til lov eller domstolsafgørelse.

 

Du har som kunde selv ansvaret for, at oplysningerne opdateres. Her kan du læse mere om behandling af personoplysninger, opdatering og sletning af oplysninger. (GDPR)

 

 

Cookiepolitik

 

Resecentrum Gruppen vil gerne informere dig om, at der bruges cookies på denne platform. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer af en platform, når du besøger den. Filen gemmer data, som din browser sender til platformen, når du i fremtiden besøger hjemmesiden, eller når du navigerer mellem siderne på hjemmesiden. Nogle cookies er nødvendige, for at du kan bruge platformen efter hensigten, fordi de holder styr på de oplysninger, du allerede har givet. Det kan dreje sig om flyrejser, du har valgt, eller at du har logget ind. Andre cookies indsamler data om, hvordan du bruger internettet eller foretager bookinger, og disse data samles med henblik på analyse af, hvordan platformen bruges, eller for at kunne vise dig forskellige annoncer baseret på det, du er interesseret i.

 

Cookieindstillinger skal foretages for hver browser (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari). Du kan som regel håndtere cookies på flere forskellige måder. Du kan f.eks. aktivere eller deaktivere cookies helt, slette visse cookies, der allerede er gemt i browseren, blokere helt for, at nogle platforme kan gemme cookies på din computer, eller blokere for tredjepartscookies (at cookies gemmes på din computer af en anden platform end den, du besøger).

 

Brug nedenstående links, hvis du vil have flere oplysninger om håndtering af cookies i de mest almindelige browsere:

 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/da-dk/windows/microsoft-edge-browserdata-og-beskyttelse-af-personlige-oplysninger-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/udvidet-beskyttelse-mod-sporing?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Safari: https://support.apple.com/da-dk/HT201265

 

Vi giver dig også mulighed for nemt at håndtere eller slette cookies fra ét sted. 

Brug dette link: http://www.youronlinechoices.com/se/.

Vores platform bruger i øjeblikket forskellige typer cookies:

 

• Tekniske cookies, der er absolut nødvendige for driften af platformen.

• Funktionelle cookies, der er absolut nødvendige for at kunne levere de tjenester, platformens brugere efterspørger.

• Analysecookies, der giver os mulighed for at se, hvordan brugerne navigerer på platformen, og registrere, hvilket indhold brugerne ser og er interesseret i. Det hjælper os med at forbedre den service, vi tilbyder, ved at sikre, at vores brugere finder de oplysninger, de søger.

• Sociale cookies, der er nødvendige af hensyn til de sociale medier (Facebook, Google og Twitter), så interaktionen med sociale widgets på platformen kan håndteres.

• Tilknyttede cookies, der indsamler oplysninger om besøg på andre hjemmesider, vi har samarbejdsaftaler med. De benyttes af annoncenetværk, der bruger dem til at vise dig tilpassede annoncer på andre platforme.

• Adfærds- og annoncecookies, der indsamler oplysninger om, hvad du foretrækker og vælger på platformen. De benyttes af annoncenetværk, der bruger dem til at vise dig tilpassede annoncer på andre platforme.

 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har kommentarer om brugen af cookies på vores platform, kan du kontakte os via e-mail: online@rcg.seTillægstjenester
 

 • Servicepakke

Servicepakken er en tjeneste, vi tilbyder vores kunder i forbindelse med bookingen. Det er også muligt at købe servicepakken senere mod et gebyr på 399 DKK pr. booking.

Dette indgår i servicepakken:

Ønsker om siddepladser hos flyselskabet (på de rejser, hvor det er muligt)

Hjælpe dig med at fremsætte ønsker til flyselskabet om specialkost, når mad er inkluderet

Hjælp dig med at undersøge muligheder for afbestilling/ombooking af din rejse.

Registrere bonuskort.

Finde det bedst mulige alternativ, når flyselskabet ændrer flytider.

Booke specialbagage (Se specialbagage)

 

Afbestillingsforsikring

Hvis du, dit rejseselskab eller en nær pårørende rammes af sygdom, ulykke eller død, kan du med dette produkt få refundering. Se de fuldstændige betingelser ved at klikke her


 

Rejseforsikring

RCG formidler rejseforsikringer i samarbejde med Solid AB. Henvendelser vedrørende forsikringen rettes direkte til Solid AB.
 
www.solidab.se

 Forsikringsbetingelserne finder du ved at følge linkene herunder.

Rejseforsikring

RCG formidler rejseforsikringer i samarbejde med Solid AB. Henvendelser vedrørende forsikringen rettes direkte til Solid AB.
 
www.solidab.se

 Forsikringsbetingelserne finder du ved at følge linkene herunder.

 

 

 

Alternativ tvistløsning   

Parterne bør søge at løse tvister om fortolkningen eller anvendelsen af aftalen på egen hånd. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten behandles af Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller af domstolene. 

En tvist kan også behandles via EU-Kommissionens onlineplatform: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Tilslutningsgaranti

 

 

Vores tjeneste

Vi har inkluderet en Tilslutningsgaranti i billetprisen for at kunne tilbyde dig den bedste service i forbindelse med din rejse. 

Formålet er at kunne tilbyde dig så problemfri og komfortabel en rejse som muligt. Det betyder, at Resecentrumgruppen i tilfælde af forsinkelser, tidsændringer eller aflyste fly, der medfører en forsinkelse på mere end 24 timer, tilbyder hjælp i form af de bedst mulige flyalternativer. Hvis der ikke er noget passende alternativ, vil du i stedet blive tilbudt fuld refundering af alle ubrugte flybilletter eller en billet tilbage til afrejsestedet. Du vælger selv, hvad der passer dig bedst.

 

Bemærk, at vi kun hjælper dig, hvis ændringer af en billet påvirker dine andre billetter: Hvis du f.eks. flyver Stockholm-London-New York City-Los Angeles, og kun den sidste strækning er en separat billet, er det den, vi ombooker. Bemærk også, at dette produkt kun gælder, hvis flyet er forsinket, flytiden er ændret, eller flyet er aflyst under normale omstændigheder. Tilslutningsgarantien gælder ikke i force majeure-situationer, f.eks. ekstreme vejrforhold eller pandemi.

 

Den kan heller ikke bruges, hvis du ændrer en eller flere af dine flybilletter på eget initiativ uden vores godkendelse.

 

Tilslutningsgarantien kan bruges:

 

Hvis flyselskabet ændrer tider eller aflyser flyet inden din ordinære afrejse, og det medfører, at du bliver forsinket mere end 24 timer på din slutdestination.

Hvis du rejser på separate billetter.

 

Sådan bruger du din Tilslutningsgaranti:

 

Hvis dit fly, der er booket med separat billet, er forsinket, aflyst eller flytiden er ændret, skal du kontakte os inden 48 timer, hvis der er mere end 4 døgn til din afrejse. Hvis der er mindre end 4 døgn til din afrejse, skal du kontakte os inden 24 timer. Du kan både maile og ringe, men hvis du ikke informerer os om en tidsændring eller et forsinket eller aflyst fly inden for disse frister, bortfalder Tilslutningsgarantien.

 

Når du giver os besked om en tidsændring eller et aflyst fly, vil vi inden for 72 timer tilbyde dig et andet fly i samme kabineklasse, som du har booket, eller fuld refundering af ubrugte flybilletter.

 

Vi skal have dit svar inden 24 timer, efter at du har modtaget et forslag fra os, ellers bortfalder Tilslutningsgarantien.

 

Hvis du på grund af forsinkelse eller et aflyst fly går glip af et tilslutningsfly, du har separat billet til, skal du straks kontakte os telefonisk. Hvis det sker uden for vores åbningstider, skal du selv booke en ny flybillet til din slutdestination. Vi dækker efterfølgende dine omkostninger under forudsætning af, at du har booket en flybillet i samme kabineklasse til en rimelig pris. Hvis du vælger at opgradere billetten, skal du selv betale den ekstra omkostning. Bemærk, at vi i disse tilfælde altid følger lufthavnens anbefaling om mindste tilslutningstid. Hvis du burde have kunnet nå et tilslutningsfly, udbetales der derfor ingen kompensation.

 

Overnatning: Hvis du på grund af forsinkelse/aflyst fly går glip af et tilslutningsfly og må overnatte (22.00- 08.00), dækkes omkostningerne til overnatning, dog maksimalt 500 DKK pr. passager. Omkostningerne dækkes uanset antal overnatninger.

 

Mad og drikke: Hvis du på grund af forsinkelse eller aflyst fly bliver forsinket i mere end 4 timer, dækker vi omkostningerne til mad og drikke med op til 100 DKK pr. person.

Hvis flyselskabet eller lufthavnen tilbyder dig overnatning/mad, udbetales der ingen erstatning.

 

Alternativ transport: Hvis det ikke lykkes os at finde et andet fly fra samme lufthavn, kan vi henvise til andre lufthavne inden for en afstand af 200 km. I så fald dækkes omkostningerne til transport med højst 1.000 DKKfor hele rejseselskabet.

 

Visumkrav

Du kan i nogle tilfælde få brug for et visum eller et transitvisum for at kunne fuldføre din rejse. Det skal du selv være opmærksom på.

 

Bagage

Bemærk, at du, når du rejser på flere separate billetter, muligvis selv skal checke ind samt afhente din bagage og checke den ind mellem flyvningerne.

 

 • Andet

Den rejsende henvises med hensyn til andre vilkår, rettigheder og forpligtelser til

Den rejsende har altid ret til at kontakte den statslige myndighed Allmänna reklamationsnämnden, hvis den rejsende mener, at han eller hun ikke har fået opfyldt sine rettigheder.

 • Allmänna reklamationsnämnden kan kontaktes ved at følge linket til ARN.