Spädbarn

Barn som inte är fyllda två år kan bokas som spädbarn (infant). Detta innebär att barnet inte har något eget säte utan får sitta i vuxens knä.

Observera att detta gäller hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt två år innan resan har avslutats. Om barnet fyller två år under resans gång måste barnbiljetter bokas för hela resan.


ReseCentrumGruppen
  • ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband att fel typ av biljett bokats från början.
  • kan inte garantera önskemål såsom barnmat och spädbarnsvagga på flyget, då flygbolagen kan gå in och göra ändringar i efterhand.