Elektronisk biljett


Du reser biljettlöst. Du kommer att få en bekräftelse från oss via e-post, här går du själv in i din bokning och skriver ut ett färdbevis (Electronic ticket receipt). 

I beviset finns all viktig information: biljettnummer, bokningsnummer, tider, flightnummer etc.