När betalningen är gjord och biljetten är utfärdad är det flygbolagets regler som gäller för ombokning/avbokning. I de flesta fall är dessa regler mycket restriktiva

  • Avbokning tillåtes ej.
  • I de flesta fall går det inte att ändra resrutt eller destination på en redan utfärdad biljett.
  • Biljetterna är personliga och kan inte överlåtas! Det går med andra ord inte att ändra namn på en biljett.


Alla flygbolag har biljetter som är ombokningsbara men de flesta av dessa måste bokas genom vår kundtjänst.


Kontakta oss

Kontakta gärna kundtjänsten för hjälp med ombokningsbara biljetter på


Om du ringer från Sverige: 08-16 88 00

Om du ringer från utanför Sverige: +46 (0)8 16 88 00


Avgifter när ändring är möjlig

Ändring/ombokning av flygbiljett: flygbolagets ändringsavgifter + 595 - 795 sek/biljett.

Eventuella ombokningskostnader betalas innan eller i samband med ombokning.