Dette gjelder avdrag

 • At reisen starter i Skandinavia
 • At fakturerede og reisende er samme person
 • At du er registrert i de nordiske landene
 • At kjøpesummen er mellom 1 nok og 30 000 nok
 • Inrikesresor kan inte betalas med Klarna

Dette gjelder betaling av fakturaer

 • At reisen starter i Skandinavia
 • At fakturerede og reisende er samme person
 • At du er registrert i de nordiske landene
 • At kjøpesummen er mellom 1 nok og 10 000 nok
 • Inrikesresor kan inte betalas med Klarna
 • Fakturaavgift tillkommer

*Det er ikke mulig å betale med Klarna hvis det er mindre enn 48 timer til avreise.